Thuốc lào Tiên Lãng Hải Phòng Loại Cao Cấp - Giá bán 1kg

(0) Đã bán (0)
1.500.000 ₫ 2.200.000 ₫ -32%
Nhà sản xuất: Chi nhánh Hải Phòng
Mã sản phẩm: TL-TNHP-CC
Số lượng Còn hàng

Tóm tắt

Sản phẩm là đặc trung của người dân Hải Phòng - Thành Phố Biển - Thành phố Hoa Phượng Đỏ