Đồ chơi Transformer Prime biến hình Beast Hunters Optimus Prime - Autobot Leader (Box)

(1) Đã bán (3)
355.000 ₫ 650.000 ₫ -45%
Nhà sản xuất: Hasbro - Transformers
Mã sản phẩm: Hasbro-A6212A1978
Số lượng Hết hàng

Tóm tắt

Đồ chơi Transformer Robot Beast Hunters Optimus Prime - Autobot Leader​ có thể cử động được tay và chân, các khớp được nối với nhau chắc chắn, đ...