Bộ đồi chơi đấu trường Dragon Track, bệ phóng xe và Robot Transformer Bot Shots

(0) Đã bán (3)
299.000 ₫ 500.000 ₫ -40%
Nhà sản xuất: Hasbro
Mã sản phẩm: Hasbro-A2584
Số lượng Còn hàng

Tóm tắt

Bộ đồi chơi đấu trường Dragon Track, bệ phóng xe và 02 Robot Transformer Bot Shots Optimus Prime vs Megatron