Bình Giữ Nhiệt Lock&Lock Jumbo Glass Pot LHC9105 (2L)

(1) Đã bán (16)
295.000 ₫ 500.000 ₫ -41%
Nhà sản xuất: Lock&lock
Mã sản phẩm: LHC9105
Số lượng Còn hàng

Tóm tắt

Bình Giữ Nhiệt Lock&Lock Jumbo Glass Pot LHC9105 (2L)