Robot Transformers biến hình Megatronus - Robots in Disguise (No Box)

(0) Đã bán (5)
35.000 ₫ 75.000 ₫ -53%
Nhà sản xuất: Hasbro - Transformers
Mã sản phẩm: Hasbro-B2490MG
Số lượng Còn hàng

Tóm tắt

Thương hiệu : Hasbro Transformers
Dòng sản phẩm :