Bóng giặt WashingBall KM 8801 hàng Nhật - Trắng

(0) Đã bán (18)
75.000 ₫ 100.000 ₫ -25%
Nhà sản xuất: KM JAPAN
Mã sản phẩm: KM-8801T
Số lượng Còn hàng

Tóm tắt

Điểm nổi bật của quả bóng giặt Washing Ball là gì?